ABRSM

SertifikalarAbrsm.jpg

ABRSM (the Associated Board of the Royal Schools of Music - İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu) Royal Academy of Music, Royal College of Music, Royal Northern College of Music ve Royal Scottish Academy of Music and Drama’nın kurduğu ve dünyada 100’den fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi sunan uluslararası bir sınayıcı kuruldur.

Birleşik kurul, her yıl yarım milyonun üzerinde öğrenciyi sınar ki, bu da dünyadaki en büyük müzik sınav sistemidir. Dünya çapındaki müzik eğitimi standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük role sahiptir.

Sınavlar; 35 çalgı, şan, teori ve uygulamalı müzisyenlik dallarında yapılır ve müzik eğitimi almakta olan öğrencilere, amatör veya profesyonel her yaştan müzisyene açıktır.

Sınavlar, üç ayrı kategoride ele alınabilir. Birinci kategoride geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar, 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış “Hazırlık Sınavı” ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış “İcra Değerlendirmesi Sınavı”dır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan “Aşamalı Sınavlar”dır. Üçüncü kategori ise, üç ayrı diploma sınavını içeren “Diploma Sınavları”dır. 

Adayların sınavlara her aşamadan veya belirli bir sırayla girmeleri zorunlu değildir. Ancak, 6, 7 veya 8. aşama “Uygulamalı Sınavlar”a girebilmek için, Teori ya da Uygulamalı Müzisyenlik (Practical Musicianship) sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve sertifikasını almış olma şartı aranır.

Teori sınavıda yılda iki kez Mart ve Kasım aylarında yapılmaktadır.

Her aşama sonunda başarı gösteren adaylara, bunu belgelemek üzere bir sertifika verilir. Ayrıca her aday, sınayıcının sınav sırasında yazdığı detaylı yorumlarını içeren raporu da alır. 

Diploma Sınavları, sırasıyla; ARSM, DipABRSM, LRSM ve FRSM’dir. DipABRSM sınavına girebilmek için 8.Aşama Uygulamalı Sınavdan geçmiş olmak gerekir ve her bir diploma sınavı bir sonrakinin ön-şartıdır.

Lisans Diploması ülkemizde de Y.Ö.K. tarafından Ön-lisansa denk kabul edilmiştir. 

“Uygulamalı Sınavlar” Ocak ve Nisan-Mayıs aylarında, “Yazılı Teori Sınavları” ise Kasım ve Mart aylarında olmak üzere yılda ikişer kez yapılır. İngiltere'den gelen sınayıcılar kendisine önceden bildirilmiş olan program çerçevesinde sınavları yaparlar.

Adaylar, son başvuru tarihine kadar, ABRSM tarafından belirlenen sınav giriş ücretini yatırarak kayıt olurlar.

İstanbul’daki yetkili sınav merkezlerinden biri olan Ercan Saatçi Akademi, ABRSM tarafından hazırlanan özel müfredat ile öğrencileri sınava hazırlamaktadır.